Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt - bài 135, Kinh Đại Thừa, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác, Không có quảng cáo chèn ngang khi nghe

Chuyên mục chính: Nghe Kinh Phật Chuyên mục: Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt

Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt - bài 135, Kinh Đại Thừa, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác, Không có quảng cáo chèn ngang khi nghe

Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt, Kinh Đại Thừa, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác, Không có quảng cáo chèn ngang khi nghe

Kính mời quý Phật Tử nghe thuyết pháp Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt - bài 135 trong video sau:

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Quán Vô Lượng Thọ kinh (zh. 觀無量壽經, sa. Amitāyurdhyāna Sūtra) là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. Kinh miêu tả thế giới phương Tây của Phật A-di-đà và dạy cách hành trì: sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hành giả thoát khỏi các nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi Tịnh độ của A-di-đà.

Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo pháp của Tịnh độ tông và thật ra đã được đức Phật lịch sử Thích-ca trình bày. Tương truyền rằng, hoàng hậu Vi-đề-hi, mẹ của vua A-xà-thế, bị con mình bắt hạ ngục cùng với chồng là vua Tần-bà-sa-la (sa., pi. bimbisāra). Bà nhất tâm cầu nguyện Phật và khi Phật hiện đến, bà xin tái sinh nơi một cõi yên lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực cho bà thấy mọi thế giới tịnh độ, cuối cùng bà chọn cõi Cực lạc của A-di-đà. Phật dạy cho bà phép thiền định để được tái sinh nơi cõi đó. Phép thiền định này gồm 16 phép quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực của chúng sinh, các phép này có thể giúp tái sinh vào một trong chín cấp bậc của Tịnh độ.

Mười sáu phép quán tưởng đó là: quán mặt trời lặn; quán nước; quán đáy sông; quán cây cối; quán nước cam lộ; quán thế giới thực vật; quán nước và đáy nước; quán toà sen; quán ba báo thân của ba vị thánh A-di-đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí; quán ba ứng thân của Phật A-di-đà; của Quán Thế Âm; của Đại Thế Chí; quán A-di-đà trong Tịnh độ; quán ba vị thánh trong Tịnh độ; quán cấp thượng căn trong Tịnh độ; quán cấp trung căn và hạ căn trong Tịnh độ. Các phép quán này giúp hành giả có thể thấy được A-di-đà và hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay trong đời này và đó là dấu hiệu chắc chắn hành giả sẽ được tái sinh về Tịnh độ.

6 Bản Dịch Tiếng Việt Gốc Của Kinh Vô Lượng Thọ ( dạng file PDF ) .

1. Kinh Vô Lượng Thọ, dịch bởi Hòa thượng Thích Đức Niệm Cư sĩ Minh Chánh, NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO >>

2. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh, do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch đời Hậu Hán. (Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) >>

3Phật Thuyết Chư Phật A Di Ðà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Ðàn Quá Ðộ Nhân Ðạo Kinh, tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, tên khác nữa là A Di Ðà Kinh, do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô. (Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) >>

4Vô Lượng Thọ Kinh, do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy. (Việt dịch: HT Thích Tuệ Đăng) >>

5Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, do ngài Bồ Ðề Lưu Chí dịch vào đời Ðường. (Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh) >>

6Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Triệu Tống. (Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh) >>

* Trường hợp Phật tử sử dụng iPhone và iPad thì làm theo bài này để tải file Kinh về máy >>

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Nghe trọn bộ bài thuyết pháp Kinh Vô Lượng Thọ tiếng Việt tại:

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

9 lời Phật dạy, có thể phá bỏ hết thảy mọi khó khăn trong kiếp nhân sinh.

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Có thể bạn quan tâm:

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

An nhiên & tự tại

Kính mời quý Phật Tử đăng ký kênh và chia sẻ bài với những người khác!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!